Cẩm nang kiểm toán viên

Cẩm nang kiểm toán viên
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đình Hựu
Số trang: 454 trang
Giá tiền: 72.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • 6 chương sách Cẩm nang kiểm toán viên góp phần trang bị cho kiểm toán viên những nhận thức cơ bản về bản chất, chức năng, chuẩn mực, quy trình và hệ thống các phương pháp kiểm toán.

  Chương I trình bày những khái niệm mang tính hạt nhân cơ bản làm nên diện mạo của khoa học kiểm toán, cung cấp phương pháp luận khoa học cho kiểm toán viên trong hoạt động nghề nghiệp.

  Chương II đưa ra 5 nguyên tắc cơ bản của kiểm toán (nguyên tắc độc lập, nguyên tắc trung thực và khách quan, nguyên tắc chỉ tuân theo pháp luật, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc bí mật); khái niệm chuẩn mực kiểm toán, nội dung các chuẩn mực kiểm toán đang áp dụng trên thế giới và những nguyên tắc xây dựng chuẩn mực kiểm toán ở Việt Nam. Đồng thời, toàn bộ nội dung của Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành năm 2010 cũng được giới thiệu trong chương này.

  Chương III phân tích sự cần thiết khách quan và cơ sở xây dựng quy trình kiểm toán, giới thiệu 4 giai đoạn cơ bản của một quy trình kiểm toán chuẩn; và cụ thể hơn, giới thiệu quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

  Trong chương IV, V, VI, cuốn sách cung cấp những chỉ dẫn cơ bản về 3 loại hình kiểm toán: kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động thông qua việc xác định khái niệm, đối tượng, nội dung, phạm vi, quy trình của từng loại hình kiểm toán.

  Bên cạnh những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm toán đã được ban hành thời gian qua, cuốn sách là một tài liệu tham khảo có ích cho các kiểm toán viên trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ