Cơ chế khai thác, huy động nguồn lực cải tạo các khu chung cư cũ ở Hà Nội (Sách chuyên khảo)

Cơ chế khai thác, huy động nguồn lực cải tạo các khu chung cư cũ ở Hà Nội (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hải Yến
Số trang: 246 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: 1/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ở Hà Nội, cải tạo các khu chung cư cũ là một vấn đề đang nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo người dân, là một trong những nhiệm vụ định hướng dài hạn phát triển Thủ đô, cải thiện chất lượng về nhu cầu ở cho người dân và chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó khai thác, huy động các nguồn lực sao cho quyền lợi của tất cả các bên liên quan: Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, đều được bảo đảm, là một trong những khó khăn lớn.

  Các quy định khung và khuôn khổ pháp lý về cải tạo khu chung cư cũ nói chung và huy động nguồn lực nói riêng cho xây dựng, cải tạo chỉnh trang các khu chung cư cũ ở Hà Nội thời gian qua đã liên tục được ban hành, điều chỉnh và sửa đổi bổ sung nhằm đẩy mạnh quá trình cải tạo các khu chung cư cũ. Tuy nhiên, hiện nay hầu như chưa có các quy định liên quan đến việc huy động và khai thác đến các nguồn lực khác như đất đai và lợi thế kinh doanh sau khi cải tạo các chung cư cũ.

  Cuốn sách chuyên khảo Cơ chế khai thác, huy động nguồn lực cải tạo các khu chung cư cũ ở Hà Nội do TS. Nguyễn Thị Hải Yến chủ biên, phân tích cơ sở khoa học về các vấn đề nguồn lực có thể khai thác, huy động trong việc chỉnh trang đô thị, cải tạo các khu chung cư cũ; thực trạng chung cư cũ ở Hà Nội và đánh giá những khó khăn, bất cập trong việc khai thác, huy động nguồn lực để chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ; từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường huy động các nguồn lực tài chính của các chủ thể để đẩy mạnh quá trình cải tạo các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ