Cơ hội và thách thức chủ yếu hiện nay đối với vai trò chính trị của Đảng Cộng sản Pháp tại châu Âu và đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cơ hội và thách thức chủ yếu hiện nay đối với vai trò chính trị của Đảng Cộng sản Pháp tại châu Âu và đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Số trang: 120 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp 9 tham luận có giá trị lý luận, khoa học và thực tiễn tại Hội thảo lý luận lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp diễn ra tại Thủ đô Paris (Pháp) trong hai ngày 06 và 07/6/2018. Các tham luận xoay quanh chủ đề “Những cơ hội và thách thức chủ yếu trong giai đoạn hiện nay đối với vai trò chính trị của Đảng Cộng sản Pháp tại châu Âu và đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

  Thông qua các tham luận, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã phân tích tình hình thế giới, khu vực, Pháp và Việt Nam; đồng thời làm rõ những cơ hội, thách thức đối với Đảng Cộng sản Pháp trước tình hình cánh tả hiện nay và sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy tại châu Âu, cũng như những cơ hội, thách thức đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và định hướng phát triển trong thời gian tới.

  Việc đánh giá đúng tình hình, cục diện thế giới và khu vực còn góp phần giúp hai bên cập nhật thông tin, làm phong phú hơn về lý luận và thực tiễn, đề ra chủ trương, hoạch định chính sách và có những giải pháp hiệu quả đối với những vấn đề đang nổi lên hiện nay, đồng thời thúc đẩy thực chất, hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

  Để nghiên cứu thêm về vấn đề này, bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ