Công an nhân dân Việt Nam - Thành tựu nổi bật, truyền thống vẻ vang (1945 – 2021)

Công an nhân dân Việt Nam - Thành tựu nổi bật, truyền thống vẻ vang (1945 – 2021)
Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
Số trang: 375 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hơn 75 năm song hành cùng đất nước, ở các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, lực lượng Công an nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách Công an nhân dân Việt Nam - Thành tựu nổi bật, truyền thống vẻ vang (1945 - 2021) ghi lại những chặng đường lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đồng thời khắc họa rõ nét những thành tựu nổi bật của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân. Những thành tích, chiến công xuất sắc và sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an dày công vun đắp, phát huy qua các thời kỳ cách mạng đã viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam. Cuốn sách góp phần tuyên truyền giáo dục các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an, nâng cao hơn nữa lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ