Công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội

Công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thông qua những quan điểm tiêu biểu về công bằng xã hội và tiến bộ xã hội, trong đó có một số quan điểm thời kỳ trước Mác, một số quan điểm hiện đại của các học giả phương Tây, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả đưa ra cách hiểu vắn tắt về hai phạm trù này: Công bằng xã hội là sự bình đẳng giữa người và người, nhưng là bình đẳng xét trong mối quan hệ tương ứng giữa cống hiến và hưởng thụ theo nguyên tắc cống hiến ngang nhau thì hưởng thụ ngang nhau; Tiến bộ xã hội là sự thống nhất giữa trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và trình độ phát triển con người thông qua việc thực hiện công bằng xã hội với một thước đo bình đẳng thực sự.

  Những phân tích về hai tính cách của công bằng xã hội: là động lực của tiến bộ xã hội và là thước đo về mặt xã hội của tiến bộ xã hội, cho thấy vai trò, vị trí quan trọng của công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội. Điều đó mang tính khách quan, phổ biến và tất yếu. Với tầm quan trọng như vậy, tác giả cuốn sách, TS. Nguyễn Minh Hoàn, đã phân tích vấn đề thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay về cả lý luận và thực tiễn thông qua những chủ trương của Đảng nhằm thực hiện công bằng xã hội và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong việc thực hiện công bằng xã hội. Sách gồm 256 trang, giá 35.000đ.

  Giao Linh


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ