Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X trong lịch sử dân tộc

Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X trong lịch sử dân tộc
Tác giả: Tiến sĩ Khúc Minh Tuấn (Chủ biên)
Số trang: 762 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 01-2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X trong lịch sử dân tộc do Tiến sĩ Khúc Minh Tuấn chủ biên, tập hợp, chọn lọc những tham luận tại Hội thảo khoa học lịch sử với chủ đề “Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc đầu thế kỷ X” do Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức.

  Bên cạnh các bài viết tôn vinh vai trò và công lao của Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, nhất là cuộc cải cách tinh thần độc lập dân tộc được tiến hành dưới thời Trung và Hậu Khúc chúa, có đến 10 tham luận chuyên khảo về nhân thân, bối cảnh, chính quyền, hành trạng, công lao và đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Khúc Thừa Mỹ trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược năm 1930. Nhiều bài viết tiếp tục làm rõ nguyên nhân thất bại của Khúc Thừa Mỹ trong cuộc kháng chiến chống Nam Hán. Một số bài viết còn đi xa hơn khi đặt vấn đề cần nghiên cứu chuyên sâu, kỹ lưỡng để đánh giá Khúc Thừa Mỹ một cách thỏa đáng hơn. Một số bài viết cung cấp thêm nhiều tư liệu góp phần làm sáng tỏ hơn bối cảnh lịch sử, các sự kiện cũng như hành trạng của Tam Khúc chúa… nhất là những tài liệu thư tịch, Hán Nôm. Một số bài viết hệ thống hóa các công trình khảo cứu, biên soạn (cả thông sử lẫn chuyên khảo) thời phong kiến, Pháp thuộc và thời hiện đại…

  Trong lịch sử nước ta, sự ra đời của chính quyền họ Khúc đánh dấu một mốc son quan trọng. Tuy nhiên, do hạn chế về sử liệu và những quan điểm khác nhau của giới sử học, cũng như những ghi chép trong thư tịch Việt Nam và Trung Hoa còn khá sơ lược nên bức tranh lịch sử giai đoạn này cần tiếp tực được thu thập tài liệu, mở rộng các nguồn sử liệu và giám định, phục dựng những trang sử khách quan, trung thực.

  Lịch sử như một dòng chảy, song không phải là một dòng sông phẳng lặng. Việc khơi thông dòng chảy, bổ sung, làm sáng tỏ những gì diễn ra trong quá khứ không chỉ là trách nhiệm của các nhà sử học, các nhà nghiên cứu mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam, trong đó có công lao, thành tựu nổi bật của Tam Khúc chúa trong thời kỳ độc lập tự chủ cũng như bài học đó với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ