Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Tác giả: Nguyễn Văn Chi
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 2008
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu của tác giả Nguyễn Văn Chi - một người rất tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng - để xuất bản thành cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Chi được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, được Trung ương phân công giữ trọng trách Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ năm 2003. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ông được Trung ương bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và tiếp tục được phân công phụ trách công tác kiểm tra của Đảng. Hơn 5 năm qua, từ khi được Đảng tin cậy, giao trọng trách đứng đầu cơ quan kiểm tra của Đảng, với kinh nghiệm phong phú, qua thực tiễn công tác của mình, ông cùng tập thể lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, dồn tâm huyết để xây dựng cơ quan kiểm tra của Đảng từ Trung ương đến địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Trung ương giao phó.

  Cuốn sách nêu rõ quá trình ra đời và truyền thống quang vinh của ngành kiểm tra Đảng luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vĩ đại trong chiến tranh giải phóng Tổ quốc trước kia và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay. Thông qua công tác kiểm tra để rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên, giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên, hoạt động trong các lĩnh vực, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn giữ tròn khí tiết, bản lĩnh của người cộng sản, đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

  Từ truyền thống quang vinh đó, nội dung cốt lõi của cuốn sách chỉ rõ yêu cầu của Trung ương Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của đảng cầm quyền.

  Vì vậy, phải tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đạo đức, phẩm chất trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có trình độ nghiệp vụ tinh thông, có văn hoá kiểm tra để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Đây là cuốn sách tổng kết kinh nghiệm và hướng dẫn nghiệp vụ rất quan trọng và thiết thực cho những người làm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và cho những người làm công tác đảng nói chung, góp phần làm cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng sâu hơn, rộng hơn, xa hơn và cao hơn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ