Công tác tuyên giáo với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công tác tuyên giáo với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 220 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 03 phần, ghi lại những kết quả, thành tựu đạt được của công tác tuyên giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ