Loading...

Công tác tuyên giáo với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công tác tuyên giáo với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Tác giả: Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 220 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 03 phần, ghi lại những kết quả, thành tựu đạt được của công tác tuyên giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Lý Trần Lê
  Giá tiền: 198.000 đ