Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh (01/2020 - 12/2021)

Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh (01/2020 - 12/2021)
Tác giả: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
Số trang: 250 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 8/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hiện nay, dịch Covid-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát, cuộc sống đã trở lại trạng thái “binh thường mới”. Chặng đường đấu tranh với dịch bệnh đầy gian nan, khốc liệt mà cả đất nước ta vừa đi qua đã đạt được những kết quả đáng khâm phục, nhưng cũng cần nhìn nhận lại, đánh giá và rút ra kinh nghiệm, bài học. Là một thành phố lớn, đông dân bậc nhất cả nước, cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt được kết qua như hôm nay là nhờ có sự chỉ dạo, vào cuộc quyết liệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, trong đó, quân đội là lực lượng nòng cốt với những đóng góp hiệu quả, kịp thời. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, xác định nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn và các địa phương trong cả nước tham gia tình nguyên trên tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng thực hiện bất cử nhiệm vụ nào, kể cả những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất.

  Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), 77 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh (04/9/1945 - 04/9/2022) và cũng để đánh dấu một năm Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua thời gian khó khăn nhất của dịch bệnh Covid-19, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn cuốn sách Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh (01/2020 - 12/2021). Cuốn sách đã làm rõ quá trình tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của lực lượng vũ trang Thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng, các cấp chính quyền, Quân đội, với những hoạt động, sự kiện nổi bật bảm sát diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
  Giá tiền: 274.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ