Đại biểu Quốc hội khóa XV những điều cần biết

Đại biểu Quốc hội khóa XV những điều cần biết
Tác giả: Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số trang: 254 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 7/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 4 chương, trình bày tương đối độc lập các vấn đề: Tổng quan về Quốc hội; Tổ chức của Quốc hội; Hoạt động của Quốc hội và Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội. Phần cuối cuốn sách là Phụ lục, cung cấp thông tin tóm tắt về đại biểu Quốc hội khóa XV và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Đây là tài liệu hữu ích, trang bị cho các đại biểu Quốc hội những kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho hoạt động của đại biểu Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ
  Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 234.000 đ