Đại văn hào H.C. Andersen và sức lan tỏa trong văn học - nghệ thuật Việt Nam

Đại văn hào H.C. Andersen và sức lan tỏa trong văn học - nghệ thuật Việt Nam
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
Số trang: 324 trang
Giá tiền: 106.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là một khảo luận tiên phong, có ý nghĩa định thêm hướng nghiên cứu mới về đại văn hào H. C. Andersen. Qua đó, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo quý, đóng góp vào việc tìm hiểu nền văn hóa - xã hội, con người của đất nước Đan Mạch, cũng như góp phần tô đậm thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam - Đan Mạch.

  Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:

  Chương 1: Khái quát một số hình tượng tiêu biểu và đặc trưng tác phẩm H. C. Andersen;

  Chương 2: Sức lan tỏa của đại văn hào H. C. Andersen trong văn học - nghệ thuật Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm – Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu Văn hóa – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ