Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất (Những bài phát biểu chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam)

Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất (Những bài phát biểu chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam)
Tác giả: Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an
Số trang: 208 trang
Giá tiền: 318.250 đ
Xuất bản: 9/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trải qua 78 năm xây dựng và trưởng thành (19/8/1945 – 19/8/2023), lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của một lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ... Ngày 15/01/2018, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn toàn lực lượng: Mong các đồng chí luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Lời căn dặn của người đứng đầu Đảng ta với kỳ vọng, mong muốn mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không màng danh lợi, không vì lợi ích vật chất mà làm ảnh hưởng, thậm chí làm mất đi, chà đạp lên danh dự của chính mình, của lực lượng Công an nhân dân, đã trở thành “kim chỉ nam” để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác; ra sức giữ gìn sức mạnh, uy tín của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; luôn giữ mình trong sạch, không bị sa ngã trước những cám dỗ danh lợi tầm thường.

  Từ nguồn tư liệu lớn những bài phát biểu, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân do các đơn vị thuộc Bộ Công an cung cấp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã lựa chọn, sắp xếp, biên tập và ấn hành cuốn sách Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất (Những bài phát biểu chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam). Cuốn sách được kết cấu thành 02 phần: Phần thứ nhất, gồm 08 bài phát biểu chỉ đạo, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam từ khi đồng chí làm Tổng Bí thư (năm 2011) đến nay; 03 thư và 01 lời tựa cho cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương(1945 - 2015)”. Phần thứ hai, lựa chọn gần 120 bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân và 20 ảnh Tổng Bí thư và bạn bè quốc tế, trong đó điểm nhấn là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn những chuyến đi công tác nước ngoài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó thể hiện tình cảm tin yêu, quý trọng, gần gũi, gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư.

  Với việc tổng hợp, chắt lọc những ý kiến chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân, nội dung cuốn sách có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, qua đó thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sẽ càng thấm nhuần hơn những tình cảm và sự kỳ vọng của người đứng đầu Đảng ta dành cho lực lượng Công an nhân dân, từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ