Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới
Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
Số trang: 328 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết được tuyển chọn, tập hợp đã được đăng trên các báo, tạp chí, in trong nhiều cuốn sách. Đây là tài liệu hữu ích, giúp độc giả nhận thức sâu sắc, toàn diện về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cũng như nắm được phương châm chỉ đạo, nội dung, giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ