Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới
Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
Số trang: 328 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết được tuyển chọn, tập hợp đã được đăng trên các báo, tạp chí, in trong nhiều cuốn sách. Đây là tài liệu hữu ích, giúp độc giả nhận thức sâu sắc, toàn diện về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cũng như nắm được phương châm chỉ đạo, nội dung, giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ