Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 130 trang
Giá tiền: 78.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam tập hợp bút tích các lần sửa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, in nguyên văn Di chúc đồng thời tổng hợp một số bài viết của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu phân tích về nội dung Di chúc. Qua các bài viết, những giá trị mang tính lịch sử và hiện thực lớn lao được từng bước khai thác và làm rõ, cho thấy sức sống trường tồn của những chỉ dẫn vô giá mà Người để lại cho dân tộc trước lúc “về” với Các Mác, Lênin.

  Cuốn sách là tài liệu quý giúp bạn đọc và các nhà nghiên cứu, tìm hiểu khám phá giá trị và ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nội dung được nhắc đến trong Di chúc như về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, về khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, về xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về chủ nghĩa xã hội, về vai trò của nhân dân… thể hiện sự kết tinh giá trị văn hóa đông tây kim cổ, nhãn quan chính trị thiên tài và một tấm lòng trọn vẹn với dân, với nước. Đây không chỉ là một văn kiện lịch sử vô giá mà còn là cẩm nang cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ