Địa chí Phú Hòa

Địa chí Phú Hòa
Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
Số trang: 578 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng Quý I/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phú Hòa là vùng địa lý - lịch sử - văn hóa lâu đời của tỉnh Phú Yên và từng là nơi giữ vị trí trung tâm của tỉnh từ thời khai mở. Công cuộc khai hoang lập làng trên vùng đất phía bắc sông Đà Rằng (vùng đất Phú Hòa ngày nay) gắn liền với tên tuổi và công lao của vị tiền hiền - Thành hoàng tỉnh Phú Yên là Danh nhân Lương Văn Chánh. Trải qua 410 năm hình thành và phát triển, người dân Phú Hòa luôn tự hào về truyền thống yêu nước, hiếu học và cần cù, sáng tạo trong lao động. Con người và vùng đất Phú Hòa là sự kết tinh của những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời đó.

  Cuốn sách trình bày toàn diện điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư, truyền thống lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, những tiềm năng thế mạnh, những khó khăn, thách thức của Phú Hòa hiện nay và trong những năm tới.

  Cuốn sách chia thành 6 phần:

   Phần thứ nhất: Địa lý - dân cư, phân tích điều kiện tự nhiên, địa chất, khoáng sản, động - thực vật, địa lý hành chính và dân cư của huyện Phú Hòa từ thời dựng nước đến nay.

  Phần thứ hai: Lịch sử, tập trung nghiên cứu vùng đất Phú Hòa xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử từ thời kỳ dựng nước đến thời hiện đại.

  Phần thứ ba: Kinh tế, tìm hiểu hoạt động kinh tế của huyện Phú Hòa trên tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giao thông vận tải,...

  Phần thứ tư: Văn hóa - xã hội, nêu rõ những nét văn hóa đặc sắc của huyện Phú Hòa về văn hóa vật chất và tinh thần, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, văn học, nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hóa và cách mạng, những nhân vật lịch sử - văn hóa của Phú Hòa, về quốc phòng, an ninh trên địa bàn Phú Hòa.

  Phần thứ năm: Hệ thống chính trị, làm rõ quá trình hình thành và phát triển của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Phú Hòa qua các thời kỳ.

   Phần thứ sáu: Lược chí xã, thị trấn huyện Phú Hòa, khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cư của các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa và các nhân vật lịch sử tiêu biểu, những nhân sĩ vì dân, vì nước, những sĩ phu yêu nước và những người hoạt động ở cấp trung ương...

  Là một công trình tổng hợp khoa học, có quy mô lớn nhất của huyện, Địa chí Phú Hòa góp phần nâng cao hiểu biết, niềm tự hào về mảnh đất giàu truyền thống và cách mạng này. Đồng thời, giúp các nhà lãnh đạo địa phương hiểu rõ những tiềm năng, lợi thế trong tương quan so sánh với các huyện khác của tỉnh Phú Yên và những địa phương khác để hoạch định chiến lược phát triển huyện trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ