Loading...

Định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng trong vùng Tây Bắc (Sách chuyên khảo)

Định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng trong vùng Tây Bắc (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 96.000 đ
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách hệ thống hóa lý luận và thực tiễn xây dựng định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng; tập trung phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh về nguồn lực tài nguyên, môi trường; nguồn lực kinh tế, xã hội, nhân văn; sự phân hóa của các điều kiện tự nhiên vùng Tây Bắc; từ đó, đề xuất định hướng và hệ thống quan điểm, giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng trong vùng Tây Bắc. Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với những nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên ngành Quản lý tài nguyên môi trường và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ