Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc Ngữ

Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc Ngữ
Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số trang: 575 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 1/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tuyển chọn các tham luận tại Hội thảo khoa học quốc gia Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ. Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề về lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo ở Đàng Trong và xứ Quảng thời chúa Nguyễn, trên cơ sở đó tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử, nhằm khẳng định, làm sáng tỏ vai trò, vị trí và quá trình phát triển của dinh trấn Thanh Chiêm, gắn liền với sự ra đời của chữ Quốc ngữ ở vùng đất Quảng Nam. Đây là tài liệu tham khảo quý, giúp độc giả có những hiểu biết sâu sắc về giá trị văn hóa to lớn của vùng đất xứ Quảng. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 1.000.000 đ
  Tác giả: Hồ Sơn Đài (Chủ biên)
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ