Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc Ngữ

Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc Ngữ
Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số trang: 575 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 1/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tuyển chọn các tham luận tại Hội thảo khoa học quốc gia Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ. Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề về lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo ở Đàng Trong và xứ Quảng thời chúa Nguyễn, trên cơ sở đó tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử, nhằm khẳng định, làm sáng tỏ vai trò, vị trí và quá trình phát triển của dinh trấn Thanh Chiêm, gắn liền với sự ra đời của chữ Quốc ngữ ở vùng đất Quảng Nam. Đây là tài liệu tham khảo quý, giúp độc giả có những hiểu biết sâu sắc về giá trị văn hóa to lớn của vùng đất xứ Quảng. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
  Giá tiền: 274.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
  Giá tiền: 72.000 đ