Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016)

Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016)
Tác giả: Đỗ Mười
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ sách Đỗ Mười tuyển tập (1976 - 2016) gồm 5 tập:

  Tập 1 gồm các bài nói, bài viết, bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười thời kỳ đồng chí giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 12/1976 đến tháng 6/1991).

  Tập 2 gồm các bài nói, bài viết, bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười thời kỳ đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư nửa đầu nhiệm kỳ khóa VII (từ tháng 7/1991 đến tháng 12/1993).

  Tập 3 gồm các bài nói, bài viết, phát biểu của đồng chí Đỗ Mười thời kỳ đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư nửa cuối nhiệm kỳ khóa VII (từ tháng 01/1994 đến tháng 6/1996).

  Tập 4 gồm các bài nói, bài viết, bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười thời kỳ đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư nửa đầu nhiệm kỳ khóa VIII (từ tháng 7/1996 đến tháng 12/1997).

  Tập 5 gồm các bài nói, bài viết, thư góp ý kiến của đồng chí Đỗ Mười trên cương vị Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Bí thư (từ tháng 01/1998 đến năm 2015).

  Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Trọng Trung
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: Trần Đức Lương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương -Bộ Ngoại giao - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc phòng - Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước - Tỉnh Thừa Thiên Huế
  Giá tiền: Liên hệ