Đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại
Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
Số trang: 291 trang
Giá tiền: 101.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 03 chương, bước đầu phân tích tác động của quá trình đô thị hóa đến đời sống xã hội và tri nhận của nhà văn về các giá trị, các mối quan hệ phức tạp trong đời sống đô thị hiện đại thông qua cách nhìn độc đáo của các nhà văn; phân tích những phương thức thể hiện cảm quan đô thị trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Nội dung cuốn sách giúp độc giả hiểu sâu hơn không gian, thời gian, cuộc sống con người đô thị Việt Nam đương đại, những biến đổi của đời sống xã hội, văn hóa, tâm lý con người trong xã hội hiện đại dưới góc nhìn văn học.  

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ
  Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ