Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế
Tác giả: PGS. TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên)
Số trang: 356 trang
Giá tiền: 57.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được còn chưa xứng với tiềm năng của đất nước, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra định hướng giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế...

  Cuốn sách Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế tập trung vào những vấn đề cơ bản như: tính cấp thiết phải đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; những vấn đề lý luận chung và nội dung chủ yếu của đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; những phương hướng và giải pháp đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; những kinh nghiệm hay của Hàn Quốc có thể áp dụng cho Việt Nam về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế...

  T.A

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ