Đổi mới tư duy phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo)

Đổi mới tư duy phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo)
Tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản
Số trang: 884 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập hợp một số công trình, bài viết của PGS.TS. Trần Quốc Toản, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày một số kết quả nghiên cứu về đổi mới tư duy phát triển (những vấn đề chung và trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội) và được kết cấu gồm 4 phần:

  Phần thứ nhất: Đổi mới tư duy phát triển - Những vấn đề chung;

  Phần thứ hai: Đổi mới tư duy trong lĩnh vực chính trị;

  Phần thứ ba: Đổi mới tư duy trong lĩnh vực kinh tế;

  Phần thứ tư: Đổi mới tư duy trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

  Qua đó, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức lý luận về đổi mới tư duy và vững tin vào sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ