Đổi mới và phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Từ thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Đổi mới và phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Từ thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, TS. Thịnh Văn Khoa, ThS. Trần Thị Ngọc Diệp (Đồng chủ biên)
Số trang: 444 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết phát biểu chỉ đạo, ghi nhận những kết quả trong đổi mới và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; các bài viết tổng kết các mô hình đổi mới, bài học kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng tác phong, hình ảnh học viên trường Đảng…; thành tích đạt được của Nhà trường trong những năm qua. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ