Đối ngoại quốc phòng (sách chuyên khảo)

Đối ngoại quốc phòng (sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
Số trang: 326 trang
Giá tiền: 111.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, 6 chương, cung cấp những thông tin cơ bản về mặt lý luận và thực tiễn triển khai công tác đối ngoại quốc phòng thế giới, khu vực và Việt Nam, tập trung chủ yếu ở hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Học viện Khoa học quân sự.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: An Văn Quân – Trần Ngọc Hưng (Đồng chủ biên) – Hoàng Vũ Nam – Lê Trung Dương
  Giá tiền: 105.000 đ