Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh

Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
Số trang: 574 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp 47 bài viết của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học trong cả nước, tập trung làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo - một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, sự nỗ lực phấn đấu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, phẩm chất và trí tuệ của người chiến sĩ cộng sản, kiên cường vượt qua mọi gian nguy, thử thách, chiến đấu hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì tương lai tươi sáng của đất nước; trên bất kỳ cương vị, lĩnh vực công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện là một nhà lãnh đạo tài năng, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam. 47 bài viết là những nghiên cứu độc lập của các tác giả khác nhau về đồng chí Lê Quang Đạo từ những góc độ riêng biệt, đều cho thấy những đóng góp, cống hiến, dấu ấn nổi bật của đồng chí đối với các lĩnh vực: chính trị, quân sự, xây dựng Đảng, báo chí, giáo dục, đối ngoại; công tác tư tưởng, lý luận, công tác mặt trận, phong trào thanh niên, phong trào cách mạng... Việc xuất bản cuốn sách góp phần tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động, công tác và chiến đấu góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ