Loading...

Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa

Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa
Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
Số trang: 288 trang
Giá tiền: 90.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tập trung nghiên cứu sâu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, cuốn sách trình bày các kết quả khảo sát của tác giả về lịch sử phân bố, phát triển của khu vực Đông Nam Á, những nghiên cứu bước đầu về ngôn ngữ và văn hóa cũng như trăn trở, suy nghĩ của tác giả trước thực trạng sử dụng tiếng mẹ đẻ, nhất là ở một bộ phận lớp trẻ hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc, đặc biệt là sinh viên các ngành Đông phương học, Đông Nam Á học, Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông và những ai quan tâm tới vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tạp chí Xây dựng Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành - ThS. Triệu Văn Bình (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ