Gỡ khó cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Gỡ khó cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tác giả: Báo Nhân dân
Số trang: 296 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Gỡ khó cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Báo Nhân dân. Đây là tập hợp 38 tác phẩm báo chí đã đoạt giải và lọt vào vòng chung kết Cuộc thi viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” năm 2011, 2012. Các tác phẩm thuộc nhiều thể loại báo chí sinh động, đề cập đến mọi lĩnh vực của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang được xã hội quan tâm như: bàn về mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường; phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tín dụng trong nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phát triển nghề cá gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; cơ chế, chính sách cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Các bài viết đã tổng kết, phân tích, đề xuất những giải pháp giúp Nhà nước và các ngành, các cấp tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thiết thực vào phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở nông thôn.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương trong việc quản lý, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Liên
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm – Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu Văn hóa – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ