Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam

Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận

 • giao-thoa-van-hoaTác giả: Lê Thanh Bình (Chủ biên) - Đoàn Văn Dũng - Nguyễn Tuấn Hiệp - Nguyễn Anh Thư

  Số trang: 202 trang

  Giá tiền: 36.000đ

  Cuốn sách Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà hoạch định chính sách đối ngoại, các nhà khoa học, những người nghiên cứu và công tác trong lĩnh vực ngoại giao, các doanh nhân, sinh viên ngành quan hệ quốc tế. Sách gồm 2 nội dung chủ yếu: hiện tượng giao thoa văn hóa và việc hoạch định chính sách ngoại giao văn hóa trong điều kiện có sự giao thoa giữa các nền văn hóa.

  Giao thoa văn hóa được xem là một hiện tượng tất yếu của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế mà không một nền văn hóa nào có thể đứng ngoài. Việc giao thoa văn hóa giúp cho mỗi nền văn hóa tiếp nhận những “luồng gió” văn hóa mới, tiến bộ để làm phong phú, sâu sắc hơn giá trị văn hóa của mình, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh và những giá trị văn hóa của mình ra bên ngoài. Do vậy, các quốc gia đều quan tâm, nghiên cứu quy luật, tác động của giao thoa văn hóa nhằm vận dụng những giá trị tích cực của giao thoa văn hóa vào hoạch định chính sách ngoại giao văn hóa của nước mình.

  Ở Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là một nội dung xuyên suốt trong quá trình hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách tổng quan, sâu sắc hiện tượng giao thoa văn hóa, quá trình giao thoa văn hóa trên thế giới và vận dụng lý luận, thực tiễn giao thoa văn hóa một cách hiệu quả vào việc hoạch định chính sách ngoại giao văn hóa trong điều kiện, hoàn cảnh trong nước, bối cảnh quốc tế là một việc làm hết sức cần thiết.

  Với 3 chương sách, các tác giả giúp bạn đọc nắm được khái niệm, đặc trưng, vai trò của giao thoa văn hóa; những vấn đề cần chú ý đối với hiện tượng này; tổng quan về giao thoa văn hóa trong lịch sử phong kiến và cận đại Việt Nam; các giải pháp về chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam…

  Giao Linh

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ