Giáo trình Lý luận văn hóa

Giáo trình Lý luận văn hóa
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • giaotrinhlyluanvanhoa

  Tác giả: TS. Phạm Ngọc Trung (Chủ biên)

  Số trang: 284

  Giá tiền: 48.000 đồng

  Văn hóa đã tồn tại cùng với quá trình phát triển của loài người, nhưng bộ môn văn hóa học mới được hình thành từ cuối thế kỷ XIX với nhiều quan điểm, cách tiếp cận và các trường phái khác nhau. Ở Việt Nam, bộ môn văn hóa học cũng mới hình thành gần đây, trước đó chỉ có những công trình về lịch sử văn hóa, nhưng còn tản mạn, thiếu hệ thống và chưa dựng được bức tranh toàn cầu về cấu trúc văn hóa trong quốc gia đa dân tộc Việt Nam.

  Nhằm cung cấp thêm tài liệu học tập, tham khảo về vấn đề văn hóa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Giáo trình Lý luận văn hóa của các tác giả Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền do TS. Phạm Ngọc Trung chủ biên.

  Nội dung cuốn sách gồm có 3 chương:

  Chương I: Nhập môn

  Chương II: Những lĩnh vực cơ bản của văn hóa

  Chương III: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Phần cuối cuốn sách có chỉ dẫn những Tài liệu tham khảo rất hữu ích cho những độc giả quan tâm, nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa học.

  Đinh Trọng Minh

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ