Giáo trình Triết học (Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ)

Giáo trình Triết học (Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ)
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số trang: 227 trang
Giá tiền: 69.000 đ
Xuất bản: Tháng 02/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách có cấu trúc gồm 4 chương: Chương 1: Khái luận về triết học; Chương 2: Triết học Mác – Lênin; Chương 3: Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học; Chương 4: Vai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển xã hội. Nội dung cuốn sách cập nhật những kiến thức mới, phát huy tính tích cực, chủ động, liên hệ thực tiễn của người học. Đây là tài liệu hữu ích phục vụ công tác giảng dạy và học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ