Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin giá trị lịch sử và hiện thực

Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin giá trị lịch sử và hiện thực
Tác giả: Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
  Số trang: 396 trang
  Giá tiền: 59.000đ

  Cuốn sách tập hợp một cách có hệ thống các bài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học quân sự về những nội dung cơ bản của học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin và việc vận dụng, phát triển học thuyết đó vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay.

  Các bài viết trong cuốn sách được viết với lối viết khoa học, mang tính lý luận đã cho thấy học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin không chỉ mang giá trị, ý nghĩa lịch sử mà còn có giá trị đối với công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay như trong bài: V.I. Lênin và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Học thuyết của V.I. Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin và sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam... Cuốn sách là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chiến lược và đông đảo bạn đọc quan tâm về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ