Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Huong dan nghiep vu ctac van phong cap uy o co soTác giả: Đỗ Quốc Toán (Chủ biên), Phạm Thị Thinh

  Số trang: 208 trang

  Giá tiền: 37.000đ

  Công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở có nhiều nhiệm vụ như: giúp cấp ủy lập và thực hiện chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, toàn khóa; giúp cấp ủy nắm tình hình và chuẩn bị các báo cáo định kỳ; giúp thường trực cấp ủy tổ chức các hội nghị cấp ủy, các cuộc làm việc; làm thư ký ghi biên bản các hội nghị cấp ủy; làm công  tác văn thư, lưu trữ; giúp cấp ủy thu - nộp đảng phí theo quy định, làm thủ quỹ của cấp ủy, quản lý tài sản trong trụ sở của cấp ủy; thường trực giúp cấp ủy tiếp đón khách, đảng viên và nhân dân đến liên hệ công tác, giải quyết các yêu cầu liên quan đến cấp ủy, v.v.. Để đảm đương được tốt các nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở phải có kiến thức cả về lý luận và thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng.

  Với mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, cung cấp tài liệu hữu ích cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, căn cứ vào các văn bản hiện hành của Đảng và các hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, do tác giả Đỗ Quốc Toán hiện công tác tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng chủ biên.

  Cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Hỏi - đáp về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở. Ở phần này, dưới dạng câu hỏi và trả lời được rút ra từ kinh nghiệm thực tế ở văn phòng cấp ủy các cấp, các tác giả đã tập trung hướng dẫn năm nội dung chính của công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, đó là: công tác phục vụ cấp ủy; thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản; quản lý văn bản và lập hồ sơ; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý tài liệu lưu trữ.

  Phần thứ hai: Mẫu văn bản và sổ sách thường dùng trong công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, giới thiệu những biểu mẫu liên quan đến các nội dung nêu trên như: mẫu văn bản dùng trong đại hội đảng bộ cơ sở; mẫu văn bản của cấp ủy cơ sở và mẫu nhiều loại sổ sách, hồ sơ và thể thức của văn bản.

  Với nội dung ngắn gọn, súc tích, khoa học, cuốn sách giúp cho những cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở dễ dàng nắm được những nội dung chính của nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy và cập nhật được những biểu mẫu mới nhất liên quan đến nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ