Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Tác giả: PGS.TS. Trần Minh Trưởng (Chủ biên)
Số trang: 212 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga là sản phẩm của Chương trình hợp tác phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh ở Nga, giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Xanh Pêtécbua, Liêng bang Nga.

  Nội dung cuốn sách gồm 03 chương, góp phần nghiên cứu và tái hiện một thời kỳ hoạt động, cống hiến của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga nói riêng; góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Nga; đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; cung cấp thông tin, dữ liệu, sự kiện lịch sử, phục vụ cho việc nghiên cứu, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam và Liên bang Nga. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ