Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 807 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được kết cấu thành 03 phần, gồm hơn 1000 bài phát biểu, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu, làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò, ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương của Người, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và Thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ