Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
Số trang: 232 trang
Giá tiền: 90 đ
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong 5 môn học cơ bản, bắt buộc trong chương trình đào tạo bậc đại học trong hệ thống giáo dục đại học quốc dân, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận và thực tiễn cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, góp phần xây dựng và hình thành thế giới quan khoa học, phương pháp luận, lập trường tư tưởng cách mạng tiến bộ cho sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước.

  Cuốn sách Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị) do các tác giả trong Hội đồng biên soạn Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học trực tiếp biên soạn. Cuốn sách trình bày dưới dạng hỏi - đáp, gồm 97 câu hỏi và đáp án trả lời theo 8 chương bám sát nội dung Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị trong việc hệ thống hóa kiến thức cơ bản, trọng tâm của môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và định hướng liên hệ mở rộng, nâng cao đối với những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Cuốn sách cũng góp trực tiếp phần luận giải, làm rõ những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, qua đó góp phần giáo dục, rèn luyện sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định vào con đường xây dựng đất nước theo chủ nghĩa xã hội, có niềm tin, lý tưởng, mục đích sống cao đẹp, đúng đắn, cống hiến trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Vũ Tuyến, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chi hội in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Hiệp hội in Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ