Hỏi - đáp về một số tín ngưỡng, tôn giáo

Hỏi - đáp về một số tín ngưỡng, tôn giáo
Tác giả: Lê Trí Vũ, Bùi Trung Tiến (Đồng chủ biên)
Số trang: 379 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thực hiện các nguyên tắc hiến định, Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, dân chủ, công bằng và văn minh. Trong những năm qua, cùng với việc hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, công tác tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo; cho tín đồ, nhà tu hành, chức sắc, các tổ chức tôn giáo và mọi người dân hiểu biết những kiến thức liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

  Nhằm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng tổ chức nghiên cứu, tập hợp và biên soạn cuốn sách Hỏi - đáp về một số tín ngưỡng, tôn giáo. Cuốn sách có cấu trúc gồm 3 phần: Phần thứ nhất gồm 31 câu hỏi - trả lời những kiến thức chung về tín ngưỡng, tôn giáo như: các khái niệm, bản chất, nguồn gốc, tính chất, những chức năng cơ bản… của tôn giáo; Phần thứ hai gồm 107 câu hỏi - trả lời làm rõ một số tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời lý giải nguồn gốc ra đời, các giáo lý, giáo luật và nêu những nghi lễ thực hành các tôn giáo đó; Phần thứ ba gồm 117 câu hỏi - trả lời đề cập đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích, giúp cán bộ, công chức, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc, các tổ chức tôn giáo và độc giả có thêm tư liệu để nhận thức đúng và thực hiện tốt hơn pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ