Hỏi - đáp về quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Hỏi - đáp về quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng
Tác giả: PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 85.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, trình bày một số điểm mới của Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Hỏi đáp về Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Một số tình huống phát sinh trong thực tế liên quan đến Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Đây là tài liệu giúp cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng các cấp kịp thời cập nhật những sửa đổi, bổ sung, qua đó thực hiện hiệu quả việc thi hành Điều lệ Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ