Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển (1996 - 2021)

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển (1996 - 2021)
Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Số trang: 404 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 5/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách ghi lại quá trình lịch sử 25 năm xây dựng và phát triển (1996 - 2021) với những dấu mốc quan trọng và những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; quan điểm, mục tiêu, định hướng giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ các cơ quan Đảng Trung ương về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với công tác tham mưu chiến lược tuyến cuối cùng; đồng thời, góp phần tham mưu giúp Ban Bí thư trong chỉ đạo kiện toàn bộ máy, cơ chế hoạt động của Hội đồng trong thời gian tới nhằm tiếp tục xây dựng Hội đồng phát triển vững mạnh toàn diện, có nhiều đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ