Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng: Lý luận và thực tiễn áp dụng (Sách chuyên khảo)

Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng: Lý luận và thực tiễn áp dụng (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS.LS. Lương Khải Ân
Số trang: 456 trang
Giá tiền: 168.000 đ
Xuất bản: 6/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng là việc thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với tổ chức, cá nhân vay vốn (bên vay), theo đó, tổ chức tín dụng cam kết cho bên vay vay khoản tiền với điều kiện hoàn trả gốc và lãi trong thời hạn nhất định. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cho thấy, việc nhận thức đầy đủ về các biện pháp phòng ngừa tranh chấp, các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành về lĩnh vực cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng còn nhiều hạn chế.

  Cuốn sách Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng - Lý luận và thực tiễn áp dụng do TS.LS. Lê Khả Ân biên soạn, đi sâu phân tích những vấn đề khung lý thuyết, pháp luật và thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực này, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, duy trì và nâng cao lòng tin của khách hàng vay; bảo đảm việc chấp hành chính sách pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.

  Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về hợp đồng cho vay và pháp luật về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Phần thứ hai: Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Phần thứ ba: Các giải pháp hoàn thiện áp dụng và xây dựng pháp luật về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.

  Với cách trình bày khoa học, cuốn sách đã làm rõ các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn: khái niệm và bản chất hợp đồng cho vay, các nguyên tắc pháp lý cơ bản của hợp đồng trong quan hệ hợp đồng cho vay; sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với quan hệ hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng; hệ thống tiêu chí đánh giá pháp luật về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người hành nghề luật, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên, giúp họ nắm bắt đầy đủ các quy định và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp án tín dụng tại Tòa án; góp thêm các giải pháp, kiến nghị có giá trị khoa học để bổ sung, hoàn thiện Luật các tổ chức tín dụng, các văn bản dưới luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng cho vay trong bối cảnh kinh tế -  pháp lý Việt Nam hiện nay; đồng thời, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện và thực thi các quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ