Hợp tác công - tư ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Hợp tác công - tư ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Tác giả: PGS, TS. Ngô Ngọc Thắng - PGS, TS. Hoàng Văn Hoan - TS. Nguyễn Vĩnh Thanh (Đồng chủ biên)
Số trang: 368 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 6-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hợp tác công - tư được hiểu là việc nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân cùng ký một hợp đồng để phân chia lợi ích, rủi ro cũng như trách nhiệm của mỗi bêntrong việc xây dựng một kết cấu hạ tầng hay cung cấp một dịch vụ công nào đó.

  Nội dung cuốn sách Hợp tác công - tư ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế phân tích nhiều chiều cạnh của quan hệ hợp tác công - tư ở Việt Nam hiện nay cũng như triển vọng đối tác công - tư ở Việt Nam, xã hội hóa và quan hệ công - tư trong phát triển dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế, một số vấn đề pháp lý cần hoàn thiện nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác công - tư ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ