Đổi mới phương thức chuyển giao công nghệ phát triển nông, lâm nghiệp vùng Tây Nguyên

Đổi mới phương thức chuyển giao công nghệ phát triển nông, lâm nghiệp vùng Tây Nguyên
Tác giả: Phạm Đức Nghiệm (Chủ biên), Quách Ngọc Ân, Vũ Ngọc Hiếu
Số trang: 212 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tây Nguyên là một vùng cao nguyên nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và xây dựng kinh tế, đồng thời đây cũng là một trong những địa bàn có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp hàng hóa. Trong những năm đổi mới vừa qua, cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, vùng đất Tây Nguyên cũng ngày càng thay đổi. Đạt được thành tựu to lớn như ngày hôm nay là do những đóng góp quan trọng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên trước những yêu cầu phát triển bền vững tại địa bàn có vị trí quan trọng này, trong thời gian tới, công tác ứng dụng, chuyển giao công nghệ cần phải được đẩy mạnh hơn nữa với các giải pháp đồng bộ và hiệu quả.

  Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân trong vùng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Đổi mới phương thức chuyển giao công nghệ phát triển nông, lâm nghiệp vùng Tây Nguyên. Nội dung chủ yếu của cuốn sách đánh giá kết quả đạt được của công tác ứng dụng chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông, lâm nghiệp vùng Tây Nguyên thời gian vừa qua, đồng thời xác định những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh hơn nữa quá trình ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất, từng bước tăng  năng suất, chất lượng nông, lâm sản xuất của vùng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, giúp cho vùng Tây Nguyên phát triển bền vưng hơn.

  Bằng những số liệu thống kê tin cậy được thực hiện công phu của các nhà nghiên cứu, đồng thời dựa trên những đóng góp ý kiến, các bản tham luận về hiện trạng và định hướng giải pháp thúc đẩy công nghệ phát triển nông, lâm nghiệp vùng Tây Nguyên tại một số hội thảo, cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, đáng tin cậy và có giá trị đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và với những bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ