Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số địa phương lần thứ nhất – 2009

Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số địa phương lần thứ nhất – 2009
Tác giả: Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam
Số trang: 1104 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ng tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược và lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống đoàn kết dân tộc được phát huy cao độ, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta,

  là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

  Nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp địa phương đã được tổ chức thành công ở 311 huyện, 51 tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cuốn Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số địa phương lần thứ nhất – 2009 được xuất bản như một sự tổng kết toàn bộ kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp địa phương ở các tỉnh trong cả nước. Cuốn sách gồm các nội dung:

  - Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh

  - Báo cáo chính trị Đại hội cấp tỉnh, Quyết tâm thư của Đại hội cấp tỉnh

  - Hình ảnh các hoạt động của Đại hội tại các tỉnh

  Trong từng nội dung lại có những tổng kết, đánh giá, nhận xét về những vấn đề chung cũng như những vấn đề riêng liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể: kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục, y tế… của các dân tộc thiểu số trên mỗi vùng, miền của đất nước. Đặc biệt, trong đó cũng nhấn mạnh đến những giải pháp xây dựng phát triển, nâng cao đời sống của các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng một đất nước phồn vinh, giàu mạnh.

  Cuốn sách sẽ giúp người đọc có cái nhìn tổng quan hơn về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước thông qua các Báo cáo chính trị, Báo cáo tham luận… được trình bày tại Đại hội các tỉnh. Bên cạnh đó, bạn đọc sẽ thấy được đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước trong công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: 336.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
  Giá tiền: 165.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  Giá tiền: Liên hệ