Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số địa phương lần thứ nhất – 2009

Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số địa phương lần thứ nhất – 2009
Tác giả: Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam
Số trang: 1104 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • ng tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược và lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống đoàn kết dân tộc được phát huy cao độ, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta,

  là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

  Nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp địa phương đã được tổ chức thành công ở 311 huyện, 51 tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cuốn Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số địa phương lần thứ nhất – 2009 được xuất bản như một sự tổng kết toàn bộ kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp địa phương ở các tỉnh trong cả nước. Cuốn sách gồm các nội dung:

  - Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh

  - Báo cáo chính trị Đại hội cấp tỉnh, Quyết tâm thư của Đại hội cấp tỉnh

  - Hình ảnh các hoạt động của Đại hội tại các tỉnh

  Trong từng nội dung lại có những tổng kết, đánh giá, nhận xét về những vấn đề chung cũng như những vấn đề riêng liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể: kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục, y tế… của các dân tộc thiểu số trên mỗi vùng, miền của đất nước. Đặc biệt, trong đó cũng nhấn mạnh đến những giải pháp xây dựng phát triển, nâng cao đời sống của các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng một đất nước phồn vinh, giàu mạnh.

  Cuốn sách sẽ giúp người đọc có cái nhìn tổng quan hơn về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước thông qua các Báo cáo chính trị, Báo cáo tham luận… được trình bày tại Đại hội các tỉnh. Bên cạnh đó, bạn đọc sẽ thấy được đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước trong công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ