Khả năng truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam: Nhận định từ phân tích thực chứng

Khả năng truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam: Nhận định từ phân tích thực chứng
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thùy Vinh
Số trang: 142 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp những bằng chứng thực nghiệm với những phương pháp tiếp cận hợp lý để gia tăng độ tin cậy về cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ của Việt Nam. Để phân tích rõ về cơ chế truyền tải tiền tệ, tác giả so sánh khả năng truyền dẫn của nhiều kênh khác nhau tới hai biến số vĩ mô quan trọng là sản lượng và mức giá, từ đó đưa ra một số kiến nghị về việc ổn định giá cả và thúc đẩy tăng trưởng ở Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách được chia thành 4 chương:

  - Chương 1: Các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ: Lý thuyết và thực tiễn ở các nền kinh tế đang phát triển;

  - Chương 2: Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

  - Chương 3: Mô hình và kết quả phân tích thực chứng các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam;

  - Chương 4: Kết luận và một số hàm ý chính sách.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 17.400 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Kim Sơn (Chủ biên)
  Giá tiền: 282.000 đ
  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Dan Senor và Saul Singer; Người dịch: Trí Vương
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Ockie Bosch - Nam Nguyễn - Fredmund Malik - Constantin Malik
  Giá tiền: 190.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Đan Đức Hiệp
  Giá tiền: 227.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ