Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường

Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường
Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
Số trang: 819 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 10/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta, sinh ra từ vùng quê giàu truyền thống yêu nước trên mảnh đất miền Trung trong một gia đình cách mạng. Đồng chí được Bác Hồ và Trung ương Đảng đưa vào đội ngũ “Các cháu nhỏ miền Nam” vượt Trường Sơn ra miền Bắc sau Tết Mậu Thân 1968, vào học ở các Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc. Khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, đồng chí tràn đầy nhiệt huyết, hăng hái trở về góp sức xây dựng quê hương. Từ cán bộ bình thường, đồng chí đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành qua nhiều lĩnh vực công tác, giữ các cương vị lãnh đạo quan trọng từ địa phương đến Trung ương.

  Ở bất cứ lĩnh vực nào, cương vị nào, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng cố gắng hết sức mình, không phụ lòng tin của Đảng và nhân dân giao phó. Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và học tập phong cách của Bác Hồ, khi là lãnh đạo ở địa phương cũng như khi trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đồng chí luôn suy nghĩ và hành động gần dân, sát dân, hiểu thấu tâm tư, nguyện vọng, sẵn sàng tháo gỡ, giải quyết những bức xúc của nhân dân, đặc biệt luôn cháy bỏng “Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường”.

  Bộ sách Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, gồm 2 tập, chọn lọc những bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phòng vấn báo chí... của đồng chí trong thời gian nắm giữ các trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đăng trên báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, báo Quảng Nam... Mỗi tập sách đều được kết cấu làm 6 phần; các bài trong mỗi phần được sắp xếp theo thứ tự thời gian:

  Phần I: Đất nước hùng cường và thịnh vượng là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam; Phần II: Kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững;

   Phần III: Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam;

  Phần IV: Không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống;

  Phần V: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả;

  Phần VI: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Bộ sách Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường là tài liệu quý, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn, quán triệt sâu sắc hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, bộ sách khơi dậy, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần xung kích xây dựng đất nước, nhiệt huyết cháy bỏng thực hiện “Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

  Tập 1 của bộ sách giới thiệu những bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn báo chí... của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian nắm giữ cương vị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ