Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam

Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam
Tác giả: PGS, TS. Đan Đức Hiệp
Số trang: 192 trang
Giá tiền: 48.500 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế là giải pháp quan trọng nhằm thu hút đầu tư đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hơn 20 năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, đề ra hai mục tiêu lớn là dẫn dắt các ngành công nghiệp chủ lực quốc gia và tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

  Với mong muốn cung cấp thêm tài liệu các vấn đề trên cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan chức năng  của các tỉnh cùng bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách đã hệ thống hóa khái niệm, vai trò, tiêu chí, lịch sử hình thành và phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, cung cấp một cách có hệ thống về sự hình thành, phát triển mô hình khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế của một số quốc gia trên thế giới. Tác giả đã phân tích thực trạng hình thành và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế khi thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước ta với những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thách thức. Qua phân tích tình hình thực tế và tổng kết các kinh nghiệm trong phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, tác giả đã đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế  trong thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ