Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai (Chủ biên)
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 109.000 đ
Xuất bản: Tháng 1/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ở đâu có quyền lực thì ở đó có yêu cầu kiểm soát quyền lực với vai trò như một công cụ điều tiết, bảo đảm cho quyền lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả, không bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích, dẫn đến hậu quả tiêu cực. Trong lĩnh vực chính trị, vấn đề kiểm soát quyền lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến lợi ích sống còn của một dân tộc, sự bền vững của một quốc gia, sự tồn vong của một chế độ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn vấn đề kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

  Ở Việt Nam, vấn đề kiểm soát quyền lực luôn được Đảng, Nhà nước ta chú trọng, không ngừng xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm kiểm soát quyền lực chính trị dưới các cấp độ, hình thức khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm trong kiểm soát quyền lực, là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Chính vì vậy, cuốn sách Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay do Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai làm chủ biên, là một đóng góp vào nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nghiên cứu, tổng kết thực tiễn vấn đề kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay.

  Với 3 chương, cuốn sách cung cấp những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị và thực trạng việc kiểm soát quyền lực ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề ra những phương hướng, giải pháp tăng cường kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ