Kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ

Kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ
Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
Số trang: 292 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ là phương thức, nội dung lãnh đạo trọng yếu của Đảng với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng Đảng vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

  Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, trong đó có kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ. Đại hội XIII của Đảng đã nhận định, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ còn thấp; việc giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ cấp dưới còn hạn chế; tỷ lệ cán bộ và cấp ủy viên vi phạm kỷ luật còn cao, đặc biệt là cán bộ quản lý thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đơn thư khiếu nại, tố cáo còn phức tạp; cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có nơi, có lúc chưa phát huy hết trách nhiệm trong xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, xác định những vấn đề yếu kém, nổi cộm, nhất là phát hiện dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn kịp thời; trong kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa nói thẳng, nói thật, thậm chí bao che, dung túng cho những hành vi sai trái, chưa dựa vào quần chúng để lắng nghe phản ánh những khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên…

  Cuốn sách Kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ do TS. Phan Thăng An -  Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương làm chủ biên, tập trung làm rõ cơ sở lý luận về kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ; thực trạng kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ. Từ đó đưa ra những dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong thời gian tới, qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chủ thể kiểm tra, giám sát của Đảng và độc giả quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ