Kiến thức và kỹ năng dành cho cán bộ dân vận cấp cơ sở

Kiến thức và kỹ năng dành cho cán bộ dân vận cấp cơ sở
Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Đỗ Phương Anh, ThS. Lê Đình Tư (Đồng chủ biên)
Số trang: 278 trang
Giá tiền: 87.000 đ
Xuất bản: Tháng 04/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề về công tác dân vận như: tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác dân vận của chính quyền cơ sở,… và một số kỹ năng dân vận cơ bản dành cho cán bộ cấp cơ sở như: kỹ năng giao tiếp; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng quán triệt, thực hiện nghị quyết; kỹ năng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho nhân dân; kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục;… Đây là tài liệu hữu ích cho cán bộ làm công tác dân vận nói chung và học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ