Kinh nghiệm của một số nước về phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ...

Kinh nghiệm của một số nước về phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ...
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •       Đi từ cái nhìn tổng quan đến các khảo nghiệm nghiên cứu cụ thể về chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức trên thế giới, các tác giả cuốn sách Kinh nghiệm của một số nước về phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức đã chọn lọc để nghiên cứu và phân tích sâu về kinh nghiệm xây dựng đội ngũ trí thức của các quốc gia tiêu biểu như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Xingapo và Trung Quốc.

        Trên cơ sở đó, các tác giả đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu đối với Việt Nam, trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để xây dựng đội ngũ trí thức ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới. Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học, công nghệ, song cơ sở của những hoạch định ấy phải xuất phát từ những yếu tố bên trong và những yếu tố bên ngoài, một trong những yếu tố bên ngoài là kinh nghiệm thành công của các nước đi trước.

        Sách gồm 136 trang, giá 59.000đ.

  HỒNG QUÝ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ