Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2005

Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2005
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •          Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa ra mắt bạn đọc bộ sách Lịch sử Chính phủ Việt Nam gồm 3 tập. Bộ sách được biên soạn theo Quyết định số 54/2000/QĐ-TTg ngày 19/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ với mục đích phản ánh quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và hoạt động của Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử một cách đầy đủ, toàn diện và có hệ thống, qua đó rút ra những bài học và kinh nghiệm quý báu cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước của Chính phủ, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh trong thời kỳ mới. Với thời gian chuẩn bị và xây dựng công trình này trong vòng 4 năm do các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia và các nhà sử học có uy tín chủ trì, bộ sách Lịch sử Chính phủ Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu đảm bảo tính chính xác, khách quan trong khi trình bày và nhận xét, đánh giá các sự kiện lịch sử về tổ chức và hoạt động của Chính phủ Việt Nam từ khi thành lập cho đến năm 2005 theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Toàn bộ lịch sử Chính phủ Việt Nam trong 60 năm (1945-2005) được chia thành 3 thời kỳ lớn, tương ứng với 3 tập sách:

           Tập I (thời kỳ 1945 - 9/1955): Từ khi thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng tức là Chính phủ nhân dân lâm thời Việt Nam cho đến Chính phủ mở rộng, trình bày quá trình hình thành, củng cố và từng bước phát triển về tổ chức Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà từ Uỷ ban dân tộc giải phóng tự cải tổ thành Chính phủ lâm thời, Chính phủ liên hiệp lâm thời đến Chính phủ liên hiệp kháng chiến là chính phủ chính thức hợp pháp, hợp hiến của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Những hoạt động thời kỳ này của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh - với tư cách là Chủ tịch Chính phủ đều nhằm thực hiện sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, giữ vững quyền độc lập và tự do.

           Tập II (thời kỳ 9/1955 - 7/1976): Từ Chính phủ mở rộng (tháng 9/1955) cho đến Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VI (tháng 7/1976), phản ánh tổ chức và hoạt động của Chính phủ giai đoạn từ năm 1955 đến 1976, một giai đoạn vô cùng phong phú và sôi động của lịch sử Việt Nam hiện đại. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời, nhạy bén của Chính phủ, với sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, quân và dân ta đã hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa; giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

           Tập III (thời kỳ 7/1976 - đầu năm 2005): Từ Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VI cho đến Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI., trình bày hoạt động của Chính phủ Việt Nam thời kỳ 1976-2005, trong những điều kiện và hoàn cảnh lịch sử mới, với nhiều vận hội và thách thức to lớn: Đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời kỳ 1976-2005, Chính phủ đã trải qua năm nhiệm kỳ và được tổ chức trên cơ sở của ba bản hiến pháp.

          Bộ sách Lịch sử Chính phủ Việt Nam là tài liệu chính thức cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập về lịch sử dân tộc thời kỳ hiện đại ở nước ta./.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng họ Dương Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ