Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hoàng (1930-2005)

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hoàng (1930-2005)
Tác giả: BCHĐB xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Số trang: 320 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách góp phần phản ánh quá trình hình thành, phát triển, những đóng góp to lớn của Đảng bộ, nhân dân Đông Hoàng qua thời kỳ hoạt động bí mật giành và giữ chính quyền, qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới.

  Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cách mạng hôm nay và mai sau, động viên các tầng lớp nhân dân trân trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn xã, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng xã Đông Hoàng ngày càng giàu mạnh và văn minh.
  Cuốn sách gồm sáu chương:
  Chương I: Tình hình kinh tế, xã hội Đông Hoàng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  Chương II: Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ cuối năm 1945 đến tháng 6-1954)
  Chương III: Đảng bộ nhân dân Đông Hoàng lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (từ tháng 3-1950 đến tháng 6-1954)
  Chương IV: Khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân (từ tháng 5-1975 đến tháng 2-1985)
  Chương V: Thực hiện công cuộc đổi mới, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (từ tháng 3-1985 đến năm 1995)
  Chương VI: Vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1996-2005)

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng họ Dương Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hành Thuận, Huyện ủy Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trung, Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  Giá tiền: Liên hệ